Binnen de individuele verloskundige zorg is er weinig tijd om in te gaan op de vele vragen van zwangeren en hun partners. Bij CenteringZwangerschap daarentegen praten vrouwen uitgebreid over alle onderwerpen die voor hen belangrijk zijn met betrekking tot de geboorte van hun kind. Dit leidt tot: onderlinge bevestiging en steun, weloverwogen inzichten en keuzes, en meer zelfvertrouwen.

Verloskundigen die Centering-zorg aanbieden, zijn enthousiast. En uit zowel nationaal als internationaal onderzoek blijkt keer op keer het positieve effect van deze zorg op de gezondheid van moeder en kind. Vooral bij vrouwen met een lage sociaaleconomische status is het positieve effect groot.

Zo ziet CenteringZwangerschap eruit

De anamnese wordt afgenomen tijdens een eerste, individueel, consult. Daarna vinden de vervolgcontroles plaats met 8 tot 12 zwangeren met dezelfde zwangerschapsduur. Deze bijeenkomsten zijn ongeveer elke 4 weken.  Zo’n 8 bijeenkomsten bij elkaar en na de bevalling nog een bijeenkomst met baby’s erbij!
De deelnemers krijgen een actieve rol in hun eigen zorgproces. Zo meten ze zelf hun bloeddruk en gewicht en houden hun eigen dossier bij. Ook mogen jullie bij elkaar echoën.

Tijdens elke sessie wordt de medische zorg (zoals bloeddrukcontrole en controle van de groei van de baby) gecombineerd met:

  • voorlichting;
  • het uitwisselen van kennis en ervaringen;
  • het leren van gezondheidsvaardigheden;
  • het stimuleren van onderling contact en steun.

De groepsbijeenkomsten duren 120 minuten, waar een individueel consult gewoonlijk circa 15 minuten duurt. Er is dus meer interactie tussen zorgverlener en zwangere. Er kan uitgebreider worden gesproken over factoren die van invloed zijn op de zwangerschap en de gezondheid van moeder en kind.
Elke groep wordt begeleid door twee vaste personen: een of twee verloskundige en een andere zorgprofessional zoals een praktijkassistente. Dankzij de tweede begeleider kan de verloskundige tijdens de bijeenkomst ook de medische, prenatale controle doen bij alle deelnemers.