Aangifte na de geboorte is  het melden aan een ambtenaar van de burgelijke stand dat een kind geboren is. Hiervan wordt een geboorteakte opgemaakt. Van iedere geboorte op Nederlands grondgebied moet aangifte worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorte heeft plaats gevonden. Als het kind in het ziekenhuis is geboren, moet de geboorteaangifte dus gedaan worden in de plaats waar het ziekenhuis gevestigd is. Het aangeven van een geboorte is gratis. De aangifte moet gedaan worden binnen drie werkdagen.

Wat moet je meenemen?

Bij de aangifte moet je identiteitspapieren meenemen en eventueel het trouwboekje of het bewijs van ´het erkennen van de ongeboren vrucht´.
Denk ook nog even aan het aanmelden van je baby bij de huisarts en de zorgverzekeraar.